ஹல்லோவீனும் தீபாவளியும் ஐப்பசி அமாவாசையும்

இந்தியா போன்ற பல கலாச்சார பின்னணி உடைய மக்கள் வாழும் ஒரு தேசத்தில் ஒரே பண்டிகைகையின் கீழ் அனைத்து மக்களையும்