ரஹ்மான் எனும் ரசிகனின் மாயாஜாலம்

நண்பனின் காதலுக்காக தூதுவனாகச் செல்லும் ஒருவன், தான் தூது வந்த பெண்ணிடமே தன் காதலை சொல்லாமல் சொல்கின்றான். உலக பற்றுகளைத்